LEASING

Finančný leasing je obstaranie predmetu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo na zákazníka, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb.

Právnym vlastníkom prenajatého majetku je počas trvania zmluvy leasingová spoločnosť. Zákazník platí na začiatku spracovateľský poplatok a počas doby trvania zmluvy 1. zvýšenú splátku nájomného, mesačné/kvartálne splátky nájomného a poplatok za prevod vlastníctva. Jednotlivé leasingové splátky obsahujú istinu, úrok, DPH a v prípade uzatvorenia poistiek aj poistné. Pri uzatvorení finančného leasingu je možnosť predčasného splatenia v ľubovoľnom termíne.

Doba splácania 24 - 60 mesiacov             

1. Zvýšená splátka / akontácia 20 - 50%             

Frekvencia splácania mesačne / kvartálne

ÚVER

Spotrebný úver je účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi a účelom je financovanie konkrétneho predmetu. Zákazník je vlastníkom financovaného predmetu od dňa zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi a prevzatia financovaného predmetu.

Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s. zároveň so zákazníkom štandardne minimálne zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k financovanému predmetu. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom späť na ČSOB Leasing, a.s. , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku poplatok za uzatvorenie zmluvy a počas doby trvania zmluvy splátky úveru. Jednotlivé splátky obsahujú hodnotu úveru, úrok a v prípade uzatvorenia poistiek aj poistné. Pri uzatvorení spotrebného úveru je možnosť predčasného splatenia v ľubovoľnom termíne.

Doba splácania 24 - 60 mesiacov              

1. Zvýšená splátka / akontácia 20 - 50%             

Frekvencia splácania mesačne / kvartálne

Potrebné doklady na vybavenie financovania ČSOB Leasing a ČSOB Úver:

Súkromná osoba / nepodnikateľ Fyzická osoba / živnostník Právnická osoba / firma
 • Platný občiansky preukaz
 • Platný vodičský preukaz na danú skupinu
 • Potvrdenie o príjme
 • Kontakt (e-mail, mobil)
 • Platný občiansky preukaz
 • Platný vodičský preukaz
 • Živnostenský list
 • Kartičku IČ DPH (pokiaľ je platca DPH)
 • Kartičku DIČ (pokiaľ nieje platca DPH)
 • Kontakt (e-mail, mobil)
 • Platný občiansky preukaz konateľa
 • Platný vodičský preukaz konateľa
 • Výpis z ORSR
 • Kartičku IČ DPH (pokiaľ je platca DPH)
 • Kartičku DIČ (pokiaľ nieje platca DPH)
 • Kontakt (e-mail, mobil)

 

QUATRO

Nakúpiť na splátky cez Quatro môžete akýkoľvek tovar, ktorý si vyberiete v našich predajniach. Predajca za vás vyplní žiadosť, priloží vaše doklady potrebné k schváleniu žiadosti a všetko odošle na posúdenie do spoločnosti Quatro. Po schválení žiadosti vám bude vygenerovaný a zaslaný autorizačný SMS kód na vaše mobilné telefónne číslo. Zaslaným kódom podpíšte vašu Zmluvu priamo v predajni bez zbytočného papierovania. Predajca vám odovzdá tovar a vy si ho môžete spokojne odniesť domov.

Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do 7 000 €.

Potrebné doklady na vybavenie financovania Quatro:

Zamestnaný občan Živnostník Starobný / Výsluhový dôchodca
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme na našom tlačive - tlačivo nájdete tu). Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné) Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (rozhodnutie/ výmer o priznaní/ zvýšení/ znížení dôchodku alebo kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku.

* Pri posudzovaní klienta má Spoločnosť právo vyžiadať si aj ďalšie doklady. Pri nákupe nad 5 000 € je každý klient posudzovaný individuálne.